Blog

E-mailmarketing: Tendenser i 2020

Skrevet af: Jeff Blaavand
18. december 2019

Disse tendenser er fremtiden for dig som webshop-ejer

Hvis du er webshop-ejer, og du læser dette blogindlæg, så behøver vi med sikkerhed ikke bruge tid på at forklare dig, at e-mailmarketing kun er steget i relevans og anvendelighed de seneste par år. En naturlig konsekvens af denne stigning betyder, at flere og flere virksomheder investerer massivt i leadgenerering fra blandt andet Facebook Lead Ads, og det ses derudover også, at mængden af sendte mails er stødt stigende (Kilde).

En af de brancher, der allerede er i fuld gang med at benytte sig af e-mailmarketing, er webshops. Men hvad kan du, som e-mailmarketer indenfor e-commerce, forvente dig af 2020 og årene fremover? Det har Casper Ackermann, e-mailmarketingekspert og partner i e-mailmarketingbureauet, Ackermann, et rigtig godt bud på.

I dette blogindlæg vil han komme med sit bud på tre områder indenfor e-mailmarketing, som vil komme endnu mere i fokus i 2020. 

Datadrevne og automatiske afsendelsestidspunkter

I 2020 vil flere og flere e-mailmarketingplatforme benytte indsamlet data til at optimere e-mailmarketingen for den enkelte virksomhed. Et konkret eksempel på dette vil være, at webshops i højere grad vil kunne overlade styringen af for eksempel afsendelsestidspunktet til e-mailmarketingplatformen. 

Muligheden for at lade platformen styre afsendelsestidspunktet er som udgangspunkt ikke ny. Platformen Mailchimp, som er en af de mest gængse platforme, har længe tilbudt muligheden for at lade platformen optimere dit udsendelsestidspunkt på dine kampagner.

Men fremover vil det ikke kun være dine kampagner, som din platform kan optimere for dig - det vil også være dine automations. Og begyndelsen af denne tendens ses allerede nu. Platformen ActiveCampaign lancerede for eksempel sidste år Predictive Sending, som giver platformen mulighed for at udnytte indsamlet data til at optimere afsendelsestidspunktet.

Og det er netop denne udnyttelse af den indsamlede data, som fremover vil gøre muligheden så intelligent; platformene indsamler og lagrer nemlig allerede data omkring, hvordan dine subscribers interagerer med dine afsendte e-mails, og de bliver kun bedre og bedre til at udnytte og bruge denne data til at forudsige det mest effektive afsendelsestidspunkt.

Men det stopper ikke dér!

Digital marketing vil nemlig kun blive endnu mere datadrevet i fremtiden, og afsendelsestidspunktet repræsenterer kun én af mange muligheder ved dette.

I 2020 vurderer jeg, at mere og mere af den operationelle del af e-mailmarketing vil blive automatiseret på baggrund af indsamlet data, som dine subscribers afgiver, når de interagerer med din marketing. Dette vil gøre din marketing tilpasset og skræddersyet til dine subscribers, hvilket vil have den naturlige og effektive konsekvens, at din kommunikation bliver meget skarpere - og at du derudover sparer ressourcer ved at have gjort mange opgaver automatiske!

Dynamisk content på baggrund af den enkelte subscribers dataprofil

Det er ingen hemmelighed, at flere og flere virksomheder bevæger sig væk fra mass-mail-marketing, som betyder, at alle subscribers modtager det eksakt samme budskab. Det nye er nemlig at segmentere sit indhold, og denne udvikling vil kun blive forstærket i 2020 og i årene fremover.

Der ses allerede tydelig toner af, at virksomheder arbejder med segmentering i deres e-mailmarketing, men den udvikling vil ikke stoppe.

Langt flere virksomheder end i dag vil arbejde med segmentering på tværs af al e-mailmarketing i fremtiden. Et eksempel på dette er nyhedsbrevet. Og især nyhedsbrevet er vigtig at hive frem: den manuelle e-mailkampagne er nemlig stadigvæk et hængeparti for mange virksomheder.

Fremadrettet vil vi se et langt større fokus på personalisering og dermed også segmentering af det enkelte manuelle nyhedsbrev. Men betydningen af den personalisering vil også ændre sig! Hvis man i dag snakker segmentering i et nyhedsbrev, så betyder det nemlig ofte, at virksomheden har opsat nogle bestemte segmenter i deres e-mailmarketingplatform, og at disse forskellige segmenter så modtager helt forskellige nyhedsbreve. En opgave, der kan ende med at kræve mange ressourcer for en virksomhed.

Kan det virkelig ikke gøres smartere? Jo, og det vil fremtiden også vise. 

I 2020 og fremover vurderer jeg, at flere og flere e-mailmarketingplatforme vil begynde at give os e-mailmarketers muligheden for at bygge dynamiske contentblokke ind i e-mailene.

Det betyder i praksis, at man som e-mailmarketer kun skal bygge én e-mailkampagne, hvor for eksempel topbanneret kan udskiftes, alt efter hvilken subscriber der modtager e-mailen.

Lad mig forklare ved at bruge eksemplet med en dyrefoderforretning, der sender et nyhedsbrev ud til eksisterende kunder: På nyhedsbrevsbasen har dyrefoderforretningen tre segmenter:

  • Segment A: dem, som har købt hundefoder
  • Segment B: dem, som har købt kattefoder
  • Segment C: dem, som både har købt hundefoder og kattefoder

Til hele listen sendes der ét nyhedsbrev. E-mailen til hele basen er den samme. Når segment A modtager e-mailen, er topbanneret et tilbud på hundefoder, mens det til segment B inkluderer et godt tilbud på kattefoder. Til segment C er det måske begge tilbud.

Der er derfor tale om ét nyhedsbrev, hvor man som e-mailmarketer blot konfigurerer topbanneret til at udskifte indholdet afhængigt af, hvilket segment subscriberne ligger i. E-mailmarketingplatformen MailerLite giver mulighed for netop dette. Jeg er sikker på, at vi vil se flere og flere e-mailmarketingplatforme bevæge sig i denne retning.

Gamification og andet interaktivt content

Mange virksomheder er allerede godt klar over, at det kan være en god forretning at opbygge en solid subscriberbase. Og mange er også godt klar over, at det kræver godt indhold at engagere sine subscribers, hvilket er nødvendigt for at høste værdi fra sin subscriberbase. Spørgsmålet er så nu; hvad er godt og engagerende indhold?

Et godt bud på dette kan allerede ses på andre digitale platforme: virksomheder opgraderer maksimalt på deres digitale content, og det kan varierer fra alt fra videoer til egne webinarer. Denne opgradering vil vi også tydeligt kunne se i fremtiden, når der skal udvikles godt indhold til e-mailmarketing. 

For år tilbage så vi et behov for, at alle skulle have udarbejdet en velkomst-serie til at byde nye subscribers velkommen. Dette affødte et nyt behov for at bygge automatiske e-mailserier på tværs af hele kunde- og købsrejsen. En god del webshops har i dag nu automatiske e-mailserier til at dække hele eller dele af kunderejsen.

Nu er der så opstået et nyt behov for at undersøge, hvordan man optimerer sin kommunikation i hvert enkelte del af de automatiske e-mailserier. For i takt med at flere og flere webshops bliver skarpere til at levere budskaber på de rigtige tidspunkter (eksempel: “tak for dit køb”-mailen, når en subscriber har købt for første gang), er der opstået et behov for at levere det gode budskab (eller det gode indhold) på de rigtige tidspunkter. Men hvad er så det?

Hvis man kigger ud over det digitale medielandskab, så ses det tydeligt, at godt indhold i dag er mere end et traditionelt blogindlæg. Vi, som forbrugere, har vænnet os til alt fra videoer til podcasts, og netop disse elementer vil i højere grad blive integreret i virksomheders e-mailmarketing. I 2020 vil vi derfor komme til at se e-mails, der indeholder alt fra video til gamification, og trenden vil være at finde på tværs af automatiske e-mailserier. Men hvordan kunne det for eksempel se ud? 

I stedet for blot at sende en traditionel “kom tilbage og handel hos os”-winbackmail med en kedelig tekst og en rabatkode, så tror jeg på, at flere og flere virksomheder vil begynde at tilbyde deres subscribers et interaktivt element, som den enkelte subscriber kan interagere med. Det kan for eksempel være et digitalt spil, hvor man som subscriber kan vinde en eller flere præmier, som så kan indløses på webshoppen.

Et andet eksempel vil være, at virksomheder begynder at bygge interaktiv gamification ind i automatiske e-mailserier mod eksisterende kunder i form af for eksempel quizzes, hvor den enkelte subscriber kan udbygge sin viden og deltage i en konkurrence - alt imens virksomheden indsamler ny og brugbar data om subscriberen til udviklingen af en endnu skarpere e-mailmarketing fremover. 

At 2020 ville bære præg af endnu mere digitalisering, automatisering og effektivisering var nok ingen overraskelse - men det er blandt andet de ovennævnte delelementer, der gør, at fremtidens e-mailmarketing både ser lysere og endnu mere spændende ud, end den allerede gør. For alle elementerne vil være med til at øge værdien af hvert enkelt e-mail for subscriberne, hvilket i sidste ende vil øge værdien af subscriberbasen for virksomhederne.

Som e-mailmarketingekspert glæder jeg mig enormt til at se, hvordan disse nye tendenser kan skabe endnu større resultater for virksomheder med deres e-mailmarketing verden over.