Blog

Storytelling, der vækker opmærksomhed, engagerer og skaber salg

Skrevet af: Sara Marcussen
25. juni 2019

Elsker du også en rigtig god historie? Det gør de fleste – og dét er der god grund til. I hverdagen bliver vi mødt af den ene fortælling (storytelling) efter den anden fra de medmennesker og medier, der omgiver os.


Men selvom vi møder utallige fortællinger i vores daglige færden, er det langt fra alle, vi registrerer eller lagrer i hukommelsen. Mange historier ryger direkte igennem vores hukommelsesfiltre – ind ad det ene øre og ud af det andet.

Vi gennemgår derfor 7 steps, der hjælper dig godt i gang som 'storyteller'. 

Når du har læst vores fortælling (guide), har du det rette fundament til at blive en god ‘storyteller’, der kan skrive de historier, som vækker opmærksomhed, engagerer og skaber salg.

God læselyst!

Step 1: Hvad er storytelling? Et skarpt marketingværktøj

Lad os lige slå fast, hvad storytelling helt grundlæggende er. Overordnet set har vi at gøre med en grundpraksis, som har været anvendt lige fra menneskets oprindelse.

Det handler ganske simpelt om det at overlevere og formidle indhold mellem mennesker via medier såsom tale, tegn, skrift, grafik, billeder og lignende.

Efterhånden er storytelling blevet udviklet til et markedsføringsværktøj, der har stor berettigelse og funktionsdygtighed i kommercielt øjemed. Hvorfor? Fordi en god historie kan tale til forbrugere og interessenter på en måde, som en traditionel salgstale for et produkt eller en ydelse ikke kan.

Her snakker vi ikke om tal, priser og tilbud men om spændende, engagerende og relevant historiefortælling. Der på sin vis ”indpakker” den kommercielle hensigt og indspinder forretningsmålene i en kommunikation, og som på én og samme tid underholder og overtaler – og derigennem påvirker modtagerne i deres beslutningstagning.

En dobbeltfunktion, der gør storytelling til et skarpt ”våben” i kampen om forbrugernes opmærksomhed og købslyst.

Step 2: Hvorfor? Fordi det virker!

Men hvorfor så bruge din virksomheds tid, kræfter og ressourcer på storytelling? Jo, det er der sådan set rigtig mange gode grunde til. Det korte svar er: Fordi det virker.

Vil du gerne have et lidt længere og mere uddybende svar, kan du med fordel løbe nedenstående punkter igennem, der opsummerer et udpluk af fordelene.

Storytelling kan blandt andet:

  • medvirke til at gøre din virksomheds værdier, identitet og kernefortælling mere forståelig, levende og bevidstgjort hos forbrugerne
  • få din virksomhed til at indprente sig i hukommelsen hos din målgruppe og blive genkendelig
  • tilskrive din virksomhed et awareness-boost og/eller kontinuerlig opmærksomhed, så den får en stemme på det felt, som du driver forretning på
  • skabe både ørenlyd og engangment samt vække interesse og visuelt blikfang i din markedsføring
  • positionere og differentiere dit brand i forhold til konkurrenter, så din virksomhed skiller sig ud på en unik og attraktiv måde
  • tilskrive dine ydelser eller produkter (din kerneforretning) merværdi i form af oplevelser.

Ovenstående liste er langt fra udtømmende og dækker over flere punkter, som du kan læse mere om i det uddybende blogindlæg.

Men fælles for samtlige punkter er, at de alle sammen bidrager til at højne sandsynligheden for, at din virksomhed kommer til at figurere som ”top of mind”-brand i forbrugernes bevidsthed.

En effekt, der i sidste ende dufter af øget salg.

Step 3: Gør kunden til hovedrollen – og dig selv til hjælper

Et af hovedelementerne i god og effektiv storytelling er evnen til rent faktisk at fortælle en relevant historie. Altså en relevant fortælling i forhold til forbrugerne, der således får noget ud af at læse, lytte eller opleve beretningen.

Det gælder ultimativt om at give dem en (mer)værdi, som de kan tage med sig, og som gør dig attraktiv og værd at bruge tid (og penge) på.

Én af de bedste måder, hvorpå dette kan gøres, er at tænke forbrugerne – eller rettere den potentielle kunde – ind i din fortælling som hovedpersonen. Få identificeret, hvad kundens behov, udfordringer og præferencer er, og fortæl en historie, hvor du som eventyrets ”hjælper” kan løse deres problemer og tilfredsstille deres behov.

Tal direkte til kundens virkelighed, da han eller hun på den måde føler sig hørt og set og får motivation til at interagere med (og vælge) din virksomhed. Kort sagt: Gør din virksomhedsfortælling så relaterbar som overhovedet muligt.

Step 4: Tal til kundernes hjerter (og pengepunge) med autenticitet og følelser

To andre essentielle elementer i storytelling er autenticitet og følelser. Disse to elementer er afgørende for at kunne skabe kommunikation, der vækker engagement og i sidste ende købsmotivation og -lyst.

Der er rigtig mange veje at gå, men det handler grundlæggende om at opbygge fortællinger, der er troværdige og pålidelige, men samtidig emotionelt aktiverende.

Der skal altså ikke bare tales til den rationelle forstand og hjernen, men i den grad også følelserne.

Det gælder om at få aktiveret forbrugerens egen forestillingsevne samt sætte gang i inspirationen og derigennem anspore ham eller hende til handling.

Denne form for emotionelle og autentiske ”overtalelsesmetoder” vil ofte resultere i stærke og længerevarende kunderelationer og loyale kunder – fremfor hurtige besøg.

Step 5: Storytelling er mere end ord – tænk i multimedieoplevelser

Ordet storytelling kunne umiddelbart godt give en opfattelse af, at det kun drejer sig om verbal eller skriftlig formidling af fortællinger. Men faktisk rummer storytelling som disciplin en langt bredere palette af virkemidler, som du med fordel kan udnytte.

I dag eksponeres forbrugerne dagligt for utallige budskaber, tilbud og salgstaler fra diverse medier, og din virksomhed vil let komme til at drukne i datamængden. Altså medmindre du er i stand til at tænke kreativt, anderledes og tiltrække positiv opmærksomhed.

Du kender det sikkert fra din egen virkelighed: Du gider formentlig ikke bruge tid på at læse en historie eller se en reklame, hvis den er kedelig fortalt og præsenteret på en måde, der ligner alle andre.

Derfor vil god storytelling ofte bære præg af flere medier – både ord, lyd, billede, grafik, musik – der aktiverer flere sanser på én gang, hvilket giver et ideelt grundlag for højt engagement.

I visse tilfælde kan det endda være en fordel at inddrage forbrugerne direkte i form af brugergenereret indhold, hvor de bliver aktive medskabere fremfor passive forbrugere af din virksomhedsfortælling.

Med andre ord: Storytelling er mere end bare ord – det er en multimedieoplevelse.

Step 6: Storytelling på tværs af platforme

Storytelling kan udfolde sig på alle tænkelige platforme og via forskellige kommunikationskanaler. Det betyder også, at du ikke behøver at begrænse din fortælling til ét medie – tværtimod.

Den kreative og effektive storytelling udspiller sig meget ofte på tværs af platforme og kanaler og afspejler således flere ”plotlinjer”, der tilsammen understøtter og argumenterer for samme historie: din virksomheds kernefortælling.

Dermed ikke sagt, at flere platforme i spil altid er vejen til en succes. Det gælder om at bruge de kanaler og medier, der passer til budskabet i din fortælling – og ikke mindst til din(e) målgruppe(r).

Men giver det mening at inddrage flere platforme, kan du opbygge en stærk og engagerende kommunikation, der rammer flere touch points i kunderejsen, og som holder de potentielle kunder inde i din virksomheds ”brand-univers” i længere tid.

Populært sagt kan du konstruere ”to be continued”-fortællinger, der motiverer forbrugerne til at hoppe fra platform til platform og interagere yderligere med din virksomhed.

Step 7: Snip, snap, snude – to be continued…

Snip, snap, snude – så er den historie ude … Og dog.

Kapitler ridser kun i overfladen for emnefeltet storytelling. Derfor vil artiklen nøjagtig efter forskrifterne for god storytelling-praksis afrunde med en vaskeægte ”teaser”, der ligger op til en fortsættelse.

Er din interesse blevet vakt, og vil du gerne vide mere om, hvordan du tager din storytelling til nye højder i din virksomheds markedsføring?
I så fald bør du uden tvivl læse mere i dette blogindlæg, der uddyber emnet og giver dig den ultimative opskrift.

To be continued …