Få de nemmeste tips til business intelligence


Bliver beslutningerne i din virksomhed taget med udgangspunkt i mavefornemmelser, og mangler du indsigt i dine data i forhold til at handle, som du gør? Så er tiden inde til, at du kommer i gang med at træffe datadrevet beslutninger – og måske er det nemmere at komme i gang, end du tror?

Løsningen hedder business intelligence, og vi har inviteret en gæsteblogger, der giver seks nemme tips til, hvordan du kommer i gang, og hvordan det bliver en succes.


Dagens gæsteblogger er:

Kim Singha Bryndum, COO i Inspari.

Rigtig god læselyst!


 

Hvad er business intelligence?

Kort fortalt handler business intelligence (herefter BI) om at få indsigt i, hvordan det går i virksomheden – både her og nu, men også på længere sigt. Bag en BI-løsning ligger systemer, som trækker data fra forskellige kilder, f.eks. finans, salg, produktion, marketing, mfl., som så visualiseres i software, der giver modtageren hurtig indsigt i KPI’er og målpunkter.

Det ultimative formål med BI er at træffe bedre beslutninger på baggrund af den nye viden og indsigt. Traditionelt set har BI været et redskab til rapportering til ledelsen, men moderne BI giver den enkelte medarbejder indsigt og mulighed for selv at dykke ned i data og finde svar.

 

Tip#1 Stort eller småt – bare start

Hvis du ikke er kommet i gang med business intelligence, fordi du tænker, at en BI-løsning er alt for omfattende, er det vigtigt at slå fast, at du ikke behøver at starte stort. Du kan også få uvurderlige indsigter ved at starte i en afdeling af din virksomhed – altså, starte i det små.

Dit formål er afgørende for, hvad der er den rigtige løsning for dig. Nogle gange kan formålet og slutmålet være større end det, du er klar til lige nu, men her findes der flere fleksible og skalerbare løsninger, som løbende tilpasses dine behov. En BI-løsning udvikler sig kontinuerligt og kan udvides, når din virksomhed er moden til det. Tænk i quick wins for at komme godt fra start.

 

Tip#2 Skab fælles intern forståelse

For at komme i gang med BI er der flere steps, du skal igennem. I den indledende fase er noget af det første, vi vil anbefale, at du kortlægger de væsentligste begreber i virksomheden, således alle er enige om, hvad der forstås ved hvert enkelt begreb. BI kan ofte løse problemstillingen om at ønske én fælles sandhed, så alle sidder med de samme tal, men hvis der er flere forskellige opfattelser af begreberne, kan det udfordre den fælles sandhed.

Derudover vokser mulighederne for self-service analyse, og for at sikre værdien i disse er det vigtigt, at forståelsen af eksempelvis ”en kunde” er den samme, hvad end du sidder i økonomi, marketing eller i salg. En konsekvens ved manglende fælles forståelse er, at de forkerte data ligger til grund for de beslutninger, der bliver truffet.

 

Tip#3 Afdæk brugsscenarierne

Hvem er målgruppen for løsningen? Det kan lyde banalt at afdække, men udover at vide hvilke medarbejdere der skal anvende løsningen, er det også nødvendigt at kende dem i forhold til rapporteringsbehov, analytiske kompetencer og den hyppighed, de skal bruge informationerne til. Jo bedre du kender målgruppen, jo lettere kan du målrette værktøjerne til brugsscenarierne. Har de eksempelvis behov for hurtigere rapportering gennem Microsoft Power BI, eller ønsker de at finde nye tendenser gennem Tableau eller Qlik. Som du kan fornemme, er listen af termer lang, men det er vejen mod en succesfuld BI-løsning nødvendigvis ikke.

 

Tip#4 Få styr på dit data

Et step mod BI er også at få styr på alt data, der ligger tilgængeligt i din virksomhed. Inden du hælder data ind i din BI-platform, skal du sikre, at datasættet lever op til kravene i forhold til sikkerhed og kvalitet. Bliver BI-værktøjet anvendt oven på datakilder af dårlig kvalitet, vil resultaterne ikke være valide, og det er super ærgerligt, når ideen bag er god. En samlet BI-platform i din virksomhed kan i sig selv gøre en forskel, da du sikrer, at analyser der laves på tværs af afdelinger, alle er baseret på data fra samme platform. Husk også på, at det vigtigste formål for en central datamodel er, at den kan give hurtige svar til brugeren.

 

Tip#5 Vælg det rette værktøj til formålet

Når dataene er på plads, skal de bearbejdes og visualiseres, og her handler det om at vælge det rette front-end værktøj. Ofte forelsker folk sig i en software og begynder projektet med udgangspunkt i den. Dermed bliver de indledende steps let og elegant sprunget over, og som en konsekvens heraf står virksomheden i sidste ende med en løsning, der ikke matcher virksomhedens behov.

Den indledende proces gør også, at du er i stand til at teste værktøjerne med egne data, hvorfor du reelt set har mulighed for sammenligning og at finde det værktøj, der gør størst forskel for dig. Gå tilbage til formålet med projektet og understøt de analytiske kompetencer, der ligger i målgruppen – der er forskel på, om det er ledelsen, der gerne vil have et hurtigt overblik og – hvis nødvendigt – kunne dykke ned i tallene for at forstå sammenhængen, eller om det er en medarbejder, der skal lave dybdegående analyser, og som derfor har behov for endnu flere data.

Find tips og tricks til, hvordan du vælger det rette front-end-tool her.

Tip#6 Fortæl historierne der gemmer sig i data

Når du har dine data i dit front-end værktøj, skal du fortælle historierne bag tallene. Du skal visualisere og kommunikere din data, så modtageren forstår det. Husk her at less is more! Det handler ikke om at vise så mange interessante tal som muligt, men derimod at udvælge nogle pointer du vil fremhæve. Skru ned for støjen og keep it simple.

 

Sådan får du succes med business intelligence

En BI-løsning kan betegnes som succesfuld, når den skaber værdi i virksomheden. En afgørende faktor er derfor implementeringen og høj user adoption hos brugerne. BI-løsninger kan ofte være komplekse og kræver derfor styring og høj involvering fra styregruppen. Jo større ejerskab projektejeren tager i løsningen, jo større chance er der for, at løsningen bliver en succes. Workshops, kurser, BI cafeer m.m. er godt givet ud for at sikre, at brugerne har kompetencerne til at tilgå rapporterne og få de indsigter, som gør hele forskellen.

Brugerinvolvering undervejs medfører ofte, at når løsningen er implementeret, så er virksomheden selvkørende. I forlængelse heraf er en vigtig pointe, at en BI-løsning aldrig bliver stærkere end brugerne af den.

 

Er du klar til at starte?

Ovenstående tager dig igennem rejsen fra data til viden og fra viden til værdi. Men hvilken forskel kan BI egentlige gøre? Her får du nogle eksempler på den indsigt, du kan få gennem BI:

  • Kend priselasticiteten for kundegrupper og enkelte varer
  • Få overblik over dine samlede online aktiviteter
  • Få indblik i kunderejsen
  • Automatiser rapportering
  • Handl på indsigter i realtid

Og husk, jo klarere visionen for virksomhedens brug af data er, desto større er sandsynligheden for at få implementeret BI på en god måde.

Du kan læse mere om business intelligence, og hvordan du kommer i gang på www.inspari.dk


Gæsteindlæg af Kim Singha Bryndum

 

Kim Singha Bryndum er COO i Inspari, et markedsførende konsulenthus inden for intelligent brug af data og business intelligence. Udover sin rolle i at videreudvikle Inspari som organisation, er Kim strategisk sparringspartner for en række større danske virksomheder, der arbejder hen imod at blive mere datadrevne.

Anne Nørgaard

Praktikant inden for HR og Marketing at DanDomain A/S
Jeg er kommunikationsstuderende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mine primære opgaver er at lave content til vores blogs, sociale medier, events og lign.
Anne Nørgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.